เทคโนโลยีของเรา

การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก
(Shockwave therapy)

การรักษาด้วยคลื่นกระแทกโดยใช้เครื่องช็อคเวฟหรือ Shockwave Therapy คือการส่งผ่านคลื่นกระแทก Shockwave Flash ไปยังบริเวณที่มีอาการปวดโดยจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บใหม่ (Re-Injuries) ในจุดที่มีปัญหา  หลังจากที่ร่างกายในจุดนั้นได้รับคลื่นช็อคเวฟก็จะเกิดกระบวนการซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (Re-Healing) ซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบ อาการปวด รวมถึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณดังกล่าวได้ จุดเด่นของการรักษาด้วย Shockwave คือให้ผลการรักษาเร็วและจำนวนครั้งในการรักษาต่อสัปดาห์น้อยกว่าวิธีกายภาพบำบัดอื่นๆ สามารถคลายและสลายจุดเจ็บ กล้ามเนื้อที่ตึงรั้งได้ทันทีหลังทำ

การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Shockwave แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Radial Shockwave และ Focus Shockwave จุดเด่นและข้อแตกต่างของ Shockwave 2 ชนิดนี้ ได้แก่


Radial Shockwave จากประเทศ Swiitzerland

เรเดียลช็อคเวฟ (Radial Shockwave)

การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial Shockwave คลื่นช็อคเวฟที่ให้จะแผ่กระจายออก พลังงานของคลื่นกระแทกจะลดลงเรื่อยๆ ตามความลึกของเนื้อเยื่อ

Focused Shockwave จากประเทศ United Kingdom

โฟกัสช็อคเวฟ (Focused Shockwave)

การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focus Shockwave เมื่อเทียบกับ Radial Shockwave แล้ว มีประสิทธิภาพในการส่งคลื่นพลังงาน Shockwave ที่กระแทกได้ลึกและตรงจุดกว่า

คลื่นแม่เหล็ก (Peripheral Magnitic Stimulator)

เทคโนโลยี PMS หรือ Peripheral Magnetic Stimulation คือ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็ก เพื่อบำบัดรักษาอาการปวด เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อ โรคเอ็นอักเสบ โรคปวดข้อต่อ และอาการชาจากเส้นประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลื่นไฟฟ้าจะสามารถกระตุ้นผ่านเสื้อผ้าโดยไม่ต้องสัมผัสผิว ลงไปถึงเนื้อเยื่อได้ลึกประมาณ 10 ซม. คลื่นจาก PMS จะส่งคลื่นแม่เหล็ก ไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรง ทำให้เกิดกระบวนการ Depolarization เกิดการไหลเวียนของโลหิตบริเวณกล้ามเนื้อดียิ่งขึ้น ในส่วนของการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวด การกระตุ้นเส้นประสาทจะทำให้เกิดการส่งสัญญาณที่ช่วยยับยั้งอาการปวดได้ สามารถรักษาได้ทั้งปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังเป็นการกระตุ้นให้มีการซ่อมเสริมของเนื้อเยื่อด้วย

Targeted Radiofrequency จากประเทศ United Kingdom

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Targeted Radiofrequency)

TR-Therapy ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งพลังงานไปในส่วนเนื้อเยื้อชั้นลึก ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ สามารถเลือกความจำเพาะของคลื่นต่อกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ หรือเอ็นข้อต่อได้ ความร้อนที่ลงไปสามารถคลายจุดกดเจ็บ จุดตึงรั้งได้ดีแม้จะอยู่ลึก สามารถผสมผสานเทคนิคทางกายภาพบำบัดร่วมด้วยขณะส่งคลื่นพลังงานลงไป

High Power Laser จากประเทศ United Kingdom

เลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser)

High power laser therapy เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรักษาอาการปวดอักเสบจากโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูก และเส้นประสาท เป็นพลังงานแสงที่สามารถลดการอักเสบของเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทได้ดี พลังงานแสงสามารถลงได้ลึกถึง 10 เซนติเมตร รักษาได้ทั้งกรณีเฉียบพลันและเรื้อรัง ให้ผลการรักษาที่ดี เร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื้อที่บาดเจ็บให้ฟื้นฟูได้เร็วและดียิ่งขึ้น

อาการที่สามารถรักษาได้ : ปวดนิ้วล็อค,ข้อมือซ้น, ปวดรองช้ำ,ข้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออักเสบ, บาดเจ็บจากเล่นกีฬา,เส้นเอ็นข้อไหล่อักเสบ ,เส้นเอ็นข้อเข่าอักเสบ,ออฟฟิศซินโดรมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท, ปลายประสาทอักเสบ,มือเท้าชาจากเบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

Traction จากประเทศ Netherlands

เครื่องดึงกระดูกสันหลัง (Traction)

ใช้แรงดึงเครื่องเพื่อยืดกล้ามเนื้อและลดแรงกดที่หมอนรองกระดูกสันหลัง

  • ยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็ง
  • ลดแรงกดที่ทำต่อข้อต่อของกระดูกคอหรือหลัง
  • ลดการกดเส้นประสาทสันหลัง โดยการดึงทำให้ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังกว้างขึ้น
  • ลดแรงกดบนหมอนรองกระดูก และลดการยื่นของหมอนรองกระดูกสันหลังโดยทำให้ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังกว้างขึ้น
  • กลุ่มอาการที่เกิดจากการกดรากประสาทเนื่องจากหมอนรองกระดูกเคลื่อน (Herniated disc) หรือโรคข้อกระดูกเสื่อม (Spondylosis)
  • โรคข้อกระดูกเสื่อมของกระดูกสันหลัง (Spondylosis)
  • กระดูกสันหลังเคลื่อน (Lumbosacral spondylolisthesis grade I-II)

Ultarsound จากประเทศ Netherlands

คลื่นอัลตราซาวด์ (Ultarsound)

อัลตร้าซาวด์ในทางกายภาพบำบัด คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง โดยสามารถให้
ความร้อนลึกต่อเนื้อเยื่อได้ 2 ถึง 5 เซนติเมตร ซึ่งความถี่ที่เราใช้จะมี 2 แบบ คือ
      –  1 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) สามารถลงสู่เนื้อเยื่อได้ลึก 3-5 เซนติเมตร 
      –  3 เมกกะเฮิร์ต (MHz) สามารถลงสู่เนื้อเยื่อได้ลึก 1-2 เซนติเมตร
โดยในทางกายภาพบำบัดส่วนใหญ่จะนำมาใช้เพื่อลดปวด ลดบวม กระตุ้นการไหลเวียนเลือด
ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

Anodyne จากประเทศ United Kingdom

อะโนดาย์ (Anodyne)

เป็นการใช้แสงอินฟาเรดโดยจะใช้แผ่นติดตามตำแหน่งของชีพจร ตามตำแหน่งของเส้นประสาท จากนั้นจะปล่อยแสงอินฟาเรดเพื่อให้มีการหมุนเวียนของเลือดและกระแสประสาทที่ดีขึ้น โดยจะทำวันเว้นวัน ในส่วนของแผลประมาณ 1 สัปดาห์จะเริ่มเห็นผล ส่วนในเรื่องของอาการชาหลังจากที่แพทย์ดำเนินการไปแล้วประมาณ 1 เดือน ถึงจะเห็นผล

พิลาทีส (Reformer Pilates)

พิลาทิส (Pilates) เสริมสร้างความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่น สร้างสมดุลของกล้ามเนื้อด้วยวิธีการผสมผสานการออกกำลังเพื่อการรักษาร่วมกับอุปกรณ์พิลาทิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Reformer , Wunda chair , Ladder Barrel

หุ่นยนต์มือ (Hand robotic)

อุปกรณ์ฟื้นฟูมือรวมกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีความยืดหยุ่นและประสาทวิทยา, มันสามารถช่วยให้ผู้ป่วยต้นแบบนิ้วมือดิ้นและขยาย, ลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อมือ, บรรเทาอาการบวมน้ําและความแข็ง, ส่งเสริมการฟื้นฟูของการบาดเจ็บที่เส้นประสาทสมองผ่านการออกกําลังกาย, ปรับปรุงกิจกรรมมือและเร่งการฟื้นฟูการทํางานของมือ

ใครสามารถใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูได้บ้าง ?

ฟื้นฟูมือหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง

เด็กที่มีภาวะสมองพิการ

การกู้คืนมือหลังจากได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง

เส้นประสาทมือ, มือกระตุกอัมพฤกษ์อัมพาต

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางออร์โธปิดิกส์

OmniStand

ระบบสมดุลไดนามิกเพื่อให้การฝึกการทรงตัวและการเดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบป้องกันการตกนี้ให้การแกว่งแบบไดนามิกที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อท้าทายผู้ป่วยในขณะที่ยังคงรองรับอย่างปลอดภัย นักบำบัดสามารถปลดล็อกศักยภาพของผู้ป่วยภายในกรวยแห่งความมั่นคงและไกลกว่านั้น ปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มความท้าทายในการบำบัด ระยะเวลา และการทำซ้ำ

แนะนำสำหรับผู้ที่มีภาวะต่อไปนี้:

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคพาร์กินสัน

ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (CHF),

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และกล้ามเนื้อลีบ