โปรแกรมและการรักษา

โปรแกรมการรักษาและบริการของทางไอแคร์คลินิกกายภาพบำบัด สาขาอุดรธานี

(ในทุกขั้นตอนดูแลโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ มีประสบการณ์)

หมายเหตุ นักกายภาพบำบัด จะเป็นผู้ตรวจประเมินอาการและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับอาการ

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล”

ถาม-ตอบกับนักกายภาพบำบัด

อาการปวดหลังเกิดจากอะไร?

เกิดจากร่างกายบริเวณหลัง เช่น กระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็น เกิดการอักเสบหรือภาวะความเสื่อม

ส่วนใหญ่มักเกิดจากท่าทางหรือการใช้งานหลังที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังแต่กำเนิดหรือ เกิดการบากเจ็บหรืออุบัติเหตุ

การรักษาอาการปวดหลังต้องรักษากี่ครั้ง?

อาการปวดหลังในกรณีเฉียบพลัน

  • ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 3-4 ครั้ง

อาการปวดหลังในกรณีเรื้อรัง

  • ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย 5 ครั้ง ทั้งนี้ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ และการตอบสนองต่อการรักษาของคนไข้แต่ละบุคคล
การรักษาออฟฟิศซินโดรมต้องรักษากี่ครั้ง?

ออฟฟิศซินโดรม ส่วนใหญ่จะมีอาการ “เรื้อรัง” คือเป็นมานานมากกว่า 2 เดือน การรักษาจะต้องใช้เวลา 4-6 ครั้ง อาการจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ 1-2 ครั้งที่รักษาเลย

ช็อคเว็ฟ 2 แบบ Focus VS Radial ต่างกันอย่างไร?

Radial shockwave

  • คลื่นออกกระจายจุดเจ็บที่กระจายตัว มีหลายจุด

Focus shockwave

  • คลื่นเป็นรูปกรวย ลงลึกรักษาจุดแม่นยำขึ้น
การรักษาอาการปวดหลังต้องรักษากี่ครั้ง?

ทางคลินิกจะใช้เป็นการรักษาด้วยเครื่องมือ เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะจุด ช็อคเวฟ หรือแสงเลเซอร์กำลังสูง เพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อบริเวณหลังร่วมกับการออกกำลังกายและการยืดกล้ามเนื้อ

การรักษาออฟฟิศซินโดรมต้องรักษาอย่างไร?

การรักษาอาการออฟฟิศซินโดรมที่คลินิกส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เครื่องมือ เช่น ช็อคเวฟ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะจุด (TR) คลื่นแม่เหล็ก (PMS) เพื่อลกอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย

ช็อคเวฟ รักษาออฟฟิศซินโดรมได้อย่างไร?

ช็อคเวฟ จะส่งคลื่นลงไปยังจุดที่มีการอักเสบ เรื้อรัง ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ดี ซึ่งจะทำให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมจุดที่บาดเจ็บที่ทำให้ Trigger poin หรือจุดกดเจ็บสลายไป