สาระน่ารู้

บทความนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้

แนะนำให้เข้ามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดกับนักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวด รวมถึงวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด

(ในทุกขั้นตอนดูแลโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ มีประสบการณ์)

หมายเหตุ นักกายภาพบำบัด จะเป็นผู้ตรวจประเมินอาการและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับอาการ

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล”

ปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction : ED) หมายถึง การที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ ที่จะมีเพศสัมพันธ์ หรือบางคนอาจจะแข็งตัวได้ไม่นานพอ ทำให้มีปัญหาทางกายและจิตใจตามมา เช่น ความมั่นใจในตัวเองลดลง มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ หรือ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาที่จะมีกิจกรรมทางเพศ ซึ่งภาวะเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น
• มีโรคประจำตัว เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคซึมเศร้า
• ดื่มสุรา สูบบุหรี่
• ขาดการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ
• เคยผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกราน ผ่าตัดหลัง ผ่าตัดต่อมลูกหมาก ผ่าตัดท่อปัสสาวะ
• มีอุบัติเหตุที่กระดูกสันหลัง อุ้งเชิงกราน และที่อวัยวะเพศ
• ทานยาบางชนิด เช่น ยาโรคความดันโลหิตสูงบางตัว ยาโรคจิตเภท ยาโรคซึมเศร้า ยาต่อมลูกหมากบางตัว เป็นต้น

สาเหตุของการเกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แบ่งได้เป็น 4 สาเหตุ คือ

1. ความผิดปกติที่เส้นเลือดในอวัยวะเพศ

พบได้ประมาณ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย และเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

• เส้นเลือดแดงที่เข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศอุดตัน ทำให้เลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้ไม่เพียงพอ
• ความผิดปกติของกลไกการกดทับเส้นเลือดดำ ทำให้เลือดไม่สามารถกักเก็บในอวัยวะเพศได้
• มีความผิดปกติร่วมกันระหว่างเส้นเลือดแดงอุดตัน และกลไกการกดทับเส้นเลือดดำผิดปกติ


2. ความผิดปกติที่ระบบประสาท

ผู้ป่วยอาจจะมีความผิดปกติได้ตั้งแต่ระดับสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทในอุ้งเชิงกราน เส้นประสาทที่อวัยวะเพศ เป็นต้น

3. ความผิดปกติของภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย

ผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย เช่น ความรู้สึกทางเพศลดลง ความต้องการทางเพศลดลง อวัยวะเพศแข็งตัวลดลงโดยเฉพาะในตอนเช้า รู้สึกไม่มีแรง อ่อนเพลีย ความตั้งใจในการทำงานลดลง หรืออาจจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงหรือต่ำกว่าปกติ

4. ความผิดปกติของภาวะทางจิตใจ

ในอดีตมีความเชื่อว่า 90 % ของผู้ป่วยที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเกิดจากภาวะทางจิตใจ แต่ปัจจุบันพบว่า เกิดจากโรคทางกายมากกว่าโรคทางจิตใจ แต่ภาวะทางจิตใจที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ สามารถพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะความเครียด โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท หรืออาจจะเกิดจากยาทางด้านจิตเวชได้เช่นเดียวกัน

การตรวจและการวินิจฉัย

เมื่อผู้ป่วยมาพบนักกายภาพบำบัด จะทำการซักประวัติ เรื่องลักษณะการแข็งตัว ความต้องการทางเพศ ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ ประวัติการเจ็บป่วย การผ่าตัดในอดีต โรคประจำตัว และยาที่ใช้อยู่เป็นประจำ ร่วมกับการทำแบบประเมิน

การรักษา

การรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่นการใช้ยากลุ่ม PDE-5 Inhibitor, การใช้กระบอกสุญญากาศ (Vacuum device), การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shocked wave ED), การรักษาโดยการใช้ยาฉีด หรือการรักษาโดยการผ่าตัด เป็นต้น

การรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด

            การรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนื่องมาจากความผิดปกติที่เส้นเลือดอวัยวะเพศ นักกายภาพบำบัดจะใช้ focus shocked wave therapy เพื่อสร้างการบาดเจ็บแก่เส้นเลือดในอวัยวะเพศ และก่อให้เกิดการซ่อมแซมของเส้นเลือดแดงทำให้เลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายตัวของอวัยวะเพศมากขึ้น และซ่อมแซมหลอดเลือดดำทำให้การกดทับของหลอดเลือดดำมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกักเก็บเลือดในองคชาตนานขึ้น   การแข็งตัวขององคชาตจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                                                                                           

ติดตามข้อมูลข้าวสารและโปรโมชั่นดีดีได้ที่


ปัญหาของสมรรถภาพท่านชายมีได้หลายปัจจัย แต่หนึ่งในนั้นคือเรื่องของระบบหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือด ซึ่งการใช้โฟกัสช็อคเวฟสามารถกระตุ้นการสร้างเส้นเลือด และซ่อมแซมเส้นเลือดได้ท่านชายมีปัญหาอย่างไรกันบ้างครับ ปรึกษาน้องกล้วยได้นะครับ

หลับไปนาน นอนนานก็ตื่นได้ไม่ได้ตายสักหน่อย

ฟื้นฟูเส้นเลือดเพื่อเพิ่มเลือด

รีวิว ภาพการรักษาจากผู้มาใช้บริการจริงของทางไอแคร์คลินิกกายภาพบำบัด

                

“บทความนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ แนะนำให้เข้ามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดกับนักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวด รวมถึงวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล”

หากคุณมีอาการเหล่านี้สามารถปรึกษาได้ที่ ไอแคร์คลินิกกายภาพบำบัด โทร 081-1231559 หรือ Line:@icareclinic