(Biceps Tendinopathy)

เอ็นข้อไหล่อักเสบ ข้อไหล่ติด

อาการ

  • หลังจากมีอาการบาดเจ็บ เริ่มมีอาการเจ็บไหล่ข้างหน้า ปวดร้าวลงแขน
  • อาการกำเริบเมื่อมีกิจกรรมในการยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ
  • เสียงคลิ๊กในข้อไหล่
  • ปวดตอนพัก ปวดตอนกลางคืน
  • สัมพันธ์กับประวัติหรือกีฬาที่เล่นโดยเฉพาะเบสบอล วอลเลย์บอล และกีฬาที่เคลื่อนไหวแขนเหนือศีรษะ
  • สัมพันธ์กับประวัติหรืออาชีพการใช้งานแขน

การรักษาทางกายภาพบำบัด

สำหรับไอแคร์คลินิกกายภาพบำบัดในระยะอักเสบเฉียบพลัน ที่มีอาการปวด บวม แดง ร้อน การรักษาอาการดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยีทางกายภาพบำบัด เช่น

  •  High power laser therapy การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูงช่วยลดอาการอักเสบกระตุ้นการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อบริเวณข้อไหล่
  • Ultrasound therapy การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง ลดบวม ลดอักเสบ และกระตุ้นการซ่อมแซมเส้นเอ็นที่บาดเจ็บ
  • Targeted radiofrequency therapy การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะจุด ซึ่งเป็นเครื่องมือกลุ่มความร้อนลึก

รวมถึงการประคบเย็นระหว่างวัน และการพักการใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บซ้ำเมื่อพ้นระยะอักเสบเฉียบพลัน และเข้าสู่ระยะเรื้อรัง อาจยังหลงเหลืออาการปวดอยู่ และอาจมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะบัก และข้อไหล่ การรักษาในระยะนี้สามารถใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่กล่าวมาข้างต้นและกระตุ้นการซ่อมแซมเมื่อเข้าสู่ระยะเรื้อรังได้ด้วย

  • Shockwave therapy การรักษาด้วยคลื่นกระแทก กระตุ้นการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บเรื้อรัง และทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ

รวมถึงการประคบอุ่น การยืดกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรอบ

“บทความนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ แนะนำให้เข้ามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดกับนักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวด รวมถึงวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล”