(Urinary Incontinence)

ปัสสาวะเล็ด

เกิดจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื้อต่างๆ ที่พยุงอวัยวะอุ้งเชิงกรานเกิดการอ่อนแรงหรือเกิดภาวะหย่อนจนทำให้ไม่สามารถพยุงท่อปัสสาวะได้ เมื่อ ไอ จาม หรือออกกำลังกายที่ใช้แรงมากจึงทำให้เกิดแรงดันในช่องท้องมากขึ้น ทำให้เกิดอาการปัสสาวะเล็ดออกมา

การักษา

การรักาษาที่ไอแคร์คลินิกเรามีตัวช่วย คือ คลื่นแม่เหล็ก PMS กระตุ้นและเพิ่มความแข็งแรงออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและออกกำลังกายอย่างไรให้ตรงจุด

ประโยชน์ที่ได้👍🏻👍🏻

– ลดภาวะไอจามแล้วปัสสาวะเล็ด

– ลดภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อย โดยเฉพาะหลังคลอดลูกหรืออายุเริ่มมากขึ้น

ช่วยกระชับช่องคลอด และทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรง

– ป้องกันการเกิดภาวะปวดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเรื้อรัง

– ทำให้ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินดีขึ้น

“บทความนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ แนะนำให้เข้ามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดกับนักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวด รวมถึงวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล”