(Knee Osteoarthritis)

ปวดเข่าข้อเข่าเสื่อม

อาการ

  • อาการปวดเข่าเวลาเดินและมีอาการปวดที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
  • บวมรอบๆข้อเข่า
  • ฝืดเมื่อหยุดการเคลื่อนไหวนานๆหรือหลังจากนั่งนานจะลุกขึ้นยืดเข่าได้ยาก เริ่มต้นเดินก้าวแรกได้ยาก
  • มีเสียงขยับข้อข่อ รู้สึกเสียดสีเวลาขยับ
  • งอหรือเหยียดเข่าได้ไม่สุด
  • กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่งผิดรูป

การรักษาทางกายภาพบำบัด

สำหรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมจะเน้นทำความเข้าใจและให้ความรู้กับคนไข้เกี่ยวกับตัวโรคเนื่องจากอาการเสื่อมของข้อต่อเป็นการเสื่อมไปตามช่วงวัย จึงควรเน้นไปที่การจัดการกับความปวดและแนะนำการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ส่วนการรักษาทางกายภาพบำบัดนั้นสามารถทำการ ขยับ ดัด ดึงข้อต่อ (Mobilization)เพื่อลดปวด และเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อการลดปวด

            ไอแคร์คลินิกกายภาพบำบัด มีโปรแกรมสำหรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 

  • Ultrasound therapy การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง ลดบวม ลดอักเสบ และกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ
  • Targeted radiofrequency therapy การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะจุด ซึ่งเป็นเครื่องมือกลุ่มความร้อนลึก
  • High power laser therapy การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง ลดกระบวนการอักเสบและเพิ่มการซ้อมสร้างของเนื้อเยื่อ
  • Cold pack ประคบเย็นในกรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการอักเสบของข้อต่อหรือ Hot pack ประคบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อ

“บทความนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ แนะนำให้เข้ามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดกับนักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวด รวมถึงวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล”