(Office syndrome)

ปวดคอ บ่า ไหล่และสะบัก

อาการ

ปวดบริเวณคอบ่าได้ บางคนจะเริ่มมีอาการตึง อาการเมื่อย อาการมักจะปวดเป็นๆ หายๆ บางคนมีอาการปวดที่ศีรษะ บางทีร้าวขึ้นไปถึงเบ้าตา เรามักเรียกกลุ่มอาการปวดบริเวณคอบ่าว่า ออฟฟิศซินโดรม

            สาเหตุส่วนใหญ่ของอาการปวดเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อที่ผิดท่า ซ้ำๆ เช่นการใช้มือถือ การทำงานคอมพิวเตอร์ การนั่งที่ไม่เหมาะสม การขับรถนานๆ ซึ่งท่าทางที่ส่งเสริมให้เกิดอาการปวดก็คือ คางยื่น ไหล่งุ้ม หลังค่อม เนื่องจากเป็นท่าที่ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอบ่ามีการหดตัวเกร็งค้างตลอดเวลา เกิดอาการล้า จนก่อให้เกิดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ และหากไม่ได้รับการบำบัดรักษาก็จะเกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง และจะเกิด trigger point หรือจุดกดเจ็บซึ่งหากเรากดหรือนวดจะมีอาการปวดร้าว ไปตามจุดต่างๆ ของร่างกาย เช่น ขมับ เบ้าตา สะบัก ร้าวลงแขน ร้าวไปหน้าอก เป็นต้น  อาการปวดเหล่านี้หากทิ้งไว้นานๆ จะส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดอาการกล้ามเนื้อหดรัดเส้นประสาท เกิดอาการชาบริเวณแขน ชานิ้วมือ เกิดอาการปวดข้อมือได้

การรักษาทางกายภาพบำบัด

ทางไอแคร์คลินิกกายภาพบำบัดเรามีเครื่องมือที่สามารถรักษาอาการปวดจากกล้ามเนื้อได้ เช่น Shockwave therapy การรักษาด้วยคลื่นกระแทก เพื่อคลายกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง สลายจุดกดเจ็บ ซึ่งคนไข้มักจะมีอาการปวดทุเลาลงตั้งแต่ครั้งแรกที่รักษา หากทำติดต่อกัน 6-8 ครั้ง จุดกดเจ็บจะหายไปได้ นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือที่ทันสมัยอีกมากมาย อาทิ Targeted radiofrequency therapy การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะ Ultrasound therapy การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง High power laser therapy การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง ซึ่งช่วยลดอาการปวด อาการเมื่อยล้าได้ดี

“บทความนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ แนะนำให้เข้ามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดกับนักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการปวด รวมถึงวางแผนการรักษาอย่างตรงจุด ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล”